Cựu chiến binh đi đầu ở Làng Mãn

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông Đỗ Xuân Cương, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Thái Hòa (Hàm Yên) đã hiến đất, góp công, góp của làm đường, góp phần tích cực tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Giám đốc “chân đất” trồng rau sạch

Người dân thôn Ninh Thái, xã Thái Hòa (Hàm Yên) duy trì nghề trồng rau được hơn 30 năm qua. Nhưng với cách làm truyền thống, các loại rau, củ, quả ...